(1) Neumeier,Lars (2284) - Smith,Axel (2415) [A09]
Oberliga Nord Ost 2009-10 Voronezh RUS (8.1), 21.03.2010
[,Mragel]1.Sf3 d5 2.c4 d4 3.e3 Sc6 4.exd4 Sxd4 5.Sxd4 Dxd4 6.d3 Sh6 7.Le2
[7.Sc3 c6 var det enda jag hade preppat på]

7...Sf5
[7...g6?! 8.Sc3 c6 9.Le3 Dd8 (9...Dd7 Fridman-Short 1999. Nu är g4 stoppat, men med damen på d7 är b5-idéer inte lika bra.) 10.g4+/= ; 7...c6? är inte nödvändigt nu]

8.Sd2 g6 9.Sf3 Dd6
[9...Dd8 är bara sämre om det inte finns någon anledning till att Dd6 inte är bra]

10.Ld2
[10.d4 Lg7 11.Le3 (11.c5 är ett problem i huvudvarianten (7.Sc3) men nu är d5 ett utmärkt fält för damen 11...Dd5 12.Le3 e5!? 13.dxe5 Sxe3 14.fxe3 Dxc5 15.Dd4 De7=/+ ; 11.d5 ser bara hemskt ut för vit) 11...c5 12.dxc5 Dxd1+ 13.Txd1 Sxe3 14.fxe3 Lxb2-/+ ]

10...Lg7 11.Lc3 Sd4?!
Efter att jag gjort Sd4 blev jag livrädd för att det fanns nåt trix med c5 och Da4+, men jag har ju mellanschackar mot alla [11...Lxc3+?! 12.bxc3 tror jag framförallt hjälper vit, dubbelbonde är inte så svag; 11...0-0! 12.Lxg7 Kxg7 13.d4 Td8=/+ Jag hade faktiskt missat detta drag. (13...c5 14.dxc5= ) ]

12.Sxd4 Lxd4 13.Db3 0-0 14.0-0 b6
[14...a5!? 15.Lf3 a4 16.Dc2 c6 17.Tfe1 Le6=/+ ]

15.Lf3 Tb8
2 vs 44 använda (+ increment 30 sek/drag)

16.Tfe1 e6
Efter detta hinner vit bryta blockaden. [16...Le6 jag tyckte det verkade onaturligt att ställa löparen på ett fält som den kanske inte kan flytta från senare. Detta gör dock d4 svårare (c4 svaga) och det underlättar utvecklingen. Jag hade helt enkelt inte sett att vit kom så pass bra som han gjorde i partiet. 17.Lxd4 (17.Tad1 c5 ) 17...Dxd4 18.Da3! med dubbelhot, missades i min och Mickes analys]

17.Tad1 Td8
2 vs 55 använda

18.Te4
[18.Lxd4 verkar utjämna 18...Dxd4 19.Te4 Df6 20.Dc3 Dxc3 (20...Kg7 21.d4 ) 21.bxc3 Lb7 22.Te3 Lxf3 23.Txf3 c5 24.Kf1= Kanske kan svart skapa spel med b5 här?]

18...Lxc3 19.bxc3
[19.Dxc3 c5 20.d4 Lb7 21.dxc5 Dxd1+ 22.Lxd1 Lxe4=/+ ]

19...c5?!
Hade missat den taktik som följde, att Lxd5 inte var möjligt. [19...Lb7 20.Td4 De7 21.Txd8+ Dxd8 22.Lxb7 Txb7 23.d4 ger mig sämre verisioner av allt möjligt 23...c6 nu håller kanske svart ihop det, men varken c5 eller e5 bör någonsin vara bra eftersom vit får fribonde med d5. a4-a5 kanske är en vit plan i längden, men det bör vara lika; 19...Ld7 är kanske bäst 20.Te3 (20.d4 Lc6 21.d5 exd5 22.cxd5 Ld7 jag tror detta är lika, men svart har potential) 20...c5 21.d4 cxd4 22.cxd4= ; 19...De7 20.d4 Lb7 21.Te3 (21.d5 e5=/+ ser ut som ett sundare alternativ) 21...Lxf3 22.Txf3= ]

20.d4 Lb7 21.d5 e5
Jag kände att detta var jämnt. Trodde att vits a4-a5 var väldigt farligt, men att svarts spel med kungsflygelbönderna inte heller var så dåligt. [21...exd5 22.cxd5 Lxd5 23.Txd5 (23.c4+- ) 23...Dxd5 24.Te8+ Txe8 25.Dxd5 Te1# var den variant jag hade räknat när jag gjorde c5]

22.Tde1 Te8 23.T4e2?!
Att göra g3 verkar vara en onödig försvagning. [23.a4 de Verdier. Vit ska inte röra kungsflygelbönderna. 23...a5! Efter mycket testade kom vi på att detta är svarts bästa reaktion på a4. Att man eventuellt måste stanna med ett torn på b8 för att gardera b6-bonden gör inte så mycket. (23...f5 24.T4e3 g5 25.h3!+/= detta är aldrig farligt för vit) 24.Ld1 f5 25.T4e3 Lc8 26.f3 Ld7 27.Lc2 Te7 28.Db1 Tbe8 29.Dd1 Kg7= verkar vara positionsremi]

23...f5 24.g3 h5?!
Verkar lite onödigt försvagande. [24...Te7= ]

25.Lg2
[25.Dc2!? för att offra 25...Kg7 (25...Lc8 garderar offret 26.Dd2 går in på g5 eller h6 med bra ställning) 26.Lxh5 gxh5 (26...La6=/+ Rybka) 27.Dxf5 Dg6 28.Df3 (28.Dxg6+ ser sämre ut för vit) 28...Tf8 29.Dg2 Tbe8 30.h4 Tf5 31.f4 e4 32.Txe4 Txe4 33.Txe4=/+ är antagligen bättre för svart]

25...Kf7
idén var att stoppa f4

26.f4 e4
verkar överraskande sämre för svart, medan exf4 överraskande verkar vara lika [26...exf4 27.Te6 (27.Txe8 Txe8 28.Txe8 Kxe8 29.Da4+ Kd8 30.Dxa7 Kc8=/+ hade jag räknat) 27...Txe6 28.Txe6 Dd7 jag ville inte göra detta för efter (28...Df8 29.Da4-> ; 28...Dc7 29.d6|^ ) 29.gxf4 Te8 30.Dd1 hade jag sett att det inte gick att slå på e6 30...La6!= Rybka (30...Lc8 hotar att ta med tornet följt av kungen 31.De2 Kf8 32.Te5!+/= (32.Txe8+ Dxe8 33.De5 (33.Dxe8+= ) 33...Dxe5 34.fxe5 g5 ser ut att vara remi) ) ]

27.h4
[27.Kf2 h4-> eftersom svart är solid med a5 står han lite bättre]

27...g5?!
det är inte säkert att jag håller remi om jag bara står. g5 fungerade bra och ser bra ut, men tyvärr visar datorn att det är dåligt. [27...b5!! 28.cxb5 a6 ger Rybka. Min fantasti räckte tydligen inte till. 29.a4 axb5 30.axb5 c4 31.Dxc4 Lxd5=/+ ]

28.hxg5
[28.fxg5 Dxg3 29.Da4~~ hittar Rybka. Vit skapar också hot.]

28...h4 29.Kf2?
[29.gxh4 Th8 (29...Dxf4 30.Tf1 Dg4 31.Tef2+/- Tf4 kommer) 30.Tf1 Txh4 31.Tef2 vits nästa är Dd1 med gardering 31...e3 32.Tf3! (32.Te2 Txf4 (32...Te8 33.Tf3 Txf4 34.Tfxe3 Txe3 35.Txe3+/= ) 33.Txe3 Txf1+ 34.Kxf1 (34.Lxf1 Df4 svart får lite attack) 34...Df4+ 35.Tf3 Dc1+ 36.Kf2 Te8! 37.Txf5+ Kg6 38.Tf6+ Kxg5-+ ) 32...e2 33.Te1 Txf4 34.Txe2 (34.Te3! Rybka) 34...Txf3 35.Lxf3 Dg3+! bra att låsa upp löparen på g2 36.Lg2 Te8 (36...Dxg5 37.Dd1+/= ) 37.Dc2+/= ; 29.Dc2!! Rybka 29...hxg3 30.Lxe4 fxe4 31.Txe4 Txe4 32.Dxe4 Kg8 33.f5+/- Rybka]

29...hxg3+ 30.Ke3
[30.Kxg3 Tg8-+ ]

30...Th8 31.Tf1 Th4
Min plan för att komma vidare är Th8, Tg4 och Thh4. Vit verkar helt chanslös på kungsflygeln. Nu är frågan bara om jag kommer loss från garderingen av damflygeln.

32.Da3
[32.a4 Tbh8 33.a5 Tg4 34.axb6 a6-/+ hade jag räknat]

32...Ta8?
[32...a5! de Verdier. Hela partiet underskattade jag denna försvarsresurs. 33.Db3 (33.Tb2 La6 34.Db3 b5-+ (34...Ke7-+ ) ) 33...La6 34.a4 Ke7-+ Jag går med kungen till c7 och genomför sedan min plan.]

33.Tb2 Kg6
Förstör ingenting. Jag tänkte att om jag bara klarar mig till tidsnöden kan jag spela exakt sedan. [33...Ke7 var min ursprungliga plan, men så blev jag lite sugen på att offra på f4... Jag ser inget vitt försvar mot Kc7, a5 och Th8 osv.]

34.Da4 Tg4 35.Dc2?
Hotar Lh3 följt av Lxf5 [35.Lh3 Th4 36.Lg2 Kf7 hade jag tänkt spela]

35...Th8 36.Da4
[36.Lxe4 Te8-+ ]

36...Ta8 37.Dc2 Th8 38.Da4 Txf4!!
Jag hade bara tre minuter kvar när jag räknade på detta, räknade i drygt två av dessa.

39.Txf4
[39.Dxa7 hade jag inte alls räknat på 39...De5!! och svart vinner i alla varianter (39...Kxg5 duger också) 40.Tc1 (40.Tb3 Kxg5 plan Txf1) 40...Kxg5 plan Tf3+]

39...Kxg5 40.Tf1
[40.Txf5+ Kxf5 41.Lxe4+ Kg5=/+ vit försvarar sig ganska bra 42.Dd1 Df4+ 43.Kd3 Th2-/+ ]

40...f4+ 41.Kd2
[41.Ke2 f3+ 42.Lxf3 exf3+ 43.Kxf3 (43.Txf3 Th2+-+ ) 43...Df4+ 44.Kg2 Th2+ 45.Kg1 De3+ 46.Tbf2 Txf2-+ hann jag räkna]

41...f3 42.Dd1
[42.Lxf3 exf3 43.Txf3 Th2+ 44.Kc1 Th1+ (44...g2 var min räkning, och jag trodde att svart vann 45.Dd1 (45.Txg2+ Txg2 46.De8 är ganska bra sprattel 46...Lc8!! Rybka (46...Tg1+ 47.Kb2 Dh2+? 48.Ka3! ) ) 45...Th1 46.Txg2+ oj!) 45.Kc2 g2-+ ; 42.Kc1 Df4+! 43.Kb1 fxg2-+ ; 42.Kc2=/+ Rybka, enda försvaret]

42...fxg2 43.Tg1
Nu tänkte jag länge för att hitta enklaste vinsten. [43.Tf7 Lxd5 44.Tg7+ Kf6 45.Kc2 Kxg7-+ ]

43...Df4+ 44.Kc2 Df3 45.Dd2+
[45.d6 Dxd1+ 46.Txd1 (46.Kxd1 e3-+ ) 46...Th1 47.Tbb1 Txd1 48.Txd1 Lc6-+ ; 45.Kb1 Dxd1+ 46.Txd1 Th1-+ ; 45.Kc1 trodde jag var bästa försvaret 45...Th1 (45...Dxc3+ är denna bonde verkligen viktig?; 45...Th2!-+ ) 46.Tbxg2 Dxg2 47.Txg2 (47.Txh1~~ hade jag missat) 47...Txd1+ 48.Kxd1 Kf4 Jag hade bedömt detta som vinnande för svart. Det verkar inte så klart...]

45...e3 46.Dxg2 Dxg2+ 47.Txg2 Kf4
[47...Th2 48.Kd3 Txg2 49.Txg2 Kf4 50.Tg1 vann inte så enkelt]

48.Te2?
[48.Tb1 Th2-+ 49.Txh2 gxh2 50.Kd3 Lc8 51.Tf1+ Kg3 52.Kxe3 Kg2 53.Ta1 h1D 54.Txh1 Kxh1 55.Ke4 Kg2 56.Ke5 Kf3 57.Kd6 La6-+ ]

48...Th2 49.Kd3 Lc8
Enda, men tillräckligt bra...

50.Txh2 Lf5+ 51.Ke2 gxh2
1:03 vs 0:04 kvar. #5 0-1