1. Xue Zhong (81) 4½ Punk­te aus 5 Partien
2. Pu Fan­gyao (81) 4½
3./4. Micha­el Näg­ler (118) 2
3./4. Weng Han­ming (99) 2
5. Chen Jun (107) 1½
6. Kars­ten Hof­farth (129) Â½