10. Welt­meis­ter­schaft im Xiangqi
Macau 2007
Frauen
End­stand nach sie­ben Runden

1. Wu Xia Chi­na 6½
2. Ngo Lan Huong Viet­nam 6
3. Gao Yi Ping Tai­wan 5 

10. Wu Cai Fang Deutsch­land 3